Opnieuw Verbinden in de samenwerking

Vrijere loyalitiet kind gescheiden ouders

Ouderbemiddeling waarbij het creëren van een vrijere loyaliteit voor het kind centraal staat.

Deze training is voor jeugdprofessionals die werken met gescheiden ouders en hun kind, met als doel dat de gezinsleden het beter hebben met elkaar.

De jeugdprofessionals leren door middel van gespreksvoering, en andere interventies hoe deze de ouders constructiever met elkaar kunnen laten werken. Daarnaast leer je over de opties voor wat als de ouders elkaar blijven afwijzen.

Deze training is de derde module van de wegwijzer tot Opnieuw Verbinden. De module kan los van de andere modules gevolgd worden.

Infobox met weegschaal

Hierkomt de tekst

Doel van de training

In de training leer je hoe je de ouders ondersteunt in:

 • Op een veilige en respectvolle manier met elkaar te communiceren;
 • Naar elkaar te laten luisteren, respectvol te zijn en constructieve afspraken te maken;
 • Hoe ze een verwijt kunnen vermijden;
 • Laten kijken naar hun eigen patronen in gedrag en communicatie waardoor de hun eigen aandeel inzien;
 • He ze elkaar niet meer afwijzen en hoe ze elkaar kunnen insluiten, en neutraal over elkaar praten naar de kinderen toe.
 • Hoe de ouders zelfredzaam kunnen worden in hun samenwerking.
 • Inzichten in systeemdynamieken zoals loyaliteit, plek en taak en bij elkaar horen
 • Inzichten in overlevingsmechanismen die spelen in gespreksvoering.

Verandering van kindbehoeften door de scheiding

Wanneer ouders uit elkaar gaan zijn er voor alle gezinsleden veel veranderingen. Zowel praktisch, als in de onderliggende gezinsdynamieken.

De ouders hebben meestal te weinig oog voor deze gezinsdynamieken waardoor het gezin uit balans raakt en de kinderen belasting van de scheiding ervaren.

Als professional ondersteun je ouders bewust te worden van de kindbehoeften en de veranderingen ervan na de scheiding in de gesprekken die je voert.  

Programma

Lesdag 1: Opnieuw Verbinden

 • Vrijere loyaliteit voor het kind als doel van Opnieuw Verbinden. Wat is de weg?
 • Hoe verandert de bedding van ouders nadat ze uit elkaar zijn gegaan?
 • Wat is het belang van verbindende houding tussen gescheiden ouders?
 • Wat zijn de systeemdynamieken zoals loyaliteit, parentificatie, triangulatie en plek en taak?
 • Wat zijn hechtingsdynamieken?
 • Wat zijn dynamieken van trauma en overlevingsdynamieken?
 • Hoe beinvloeden deze drie dynamieken elkaar in een gezin?
 • Wat zijn de kindbehoeften en hoe veranderen deze na de scheiding?
 • Hoe reageert een kind als de gezinsdynamieken uit balans zijn?
 • Wat is de weg voor ouders als ze elkaar afwijzen: veilige communicatie; vermijd het verwijt; contact versterken; ‘wij horen altijd bij elkaar’ versterken; eigen belang ondergeschikt maken; het aandeel nemen, elkaar insluiten, kindbehoeften zien; eigen innerlijke balans versterken.
 • Hoe kun je ouders emotioneel veilig met elkaar laten communiceren?
 • Vragen over casuïstiek van de deelnemer.

Lesdag 2: Gespreksvoering over onderliggende dynamieken van het gezin

 • Hoe maak je gebruik van je lichaamstaal in gespreksvoering?
 • Hoe kun je ouders ondersteunen om signalen aan hun kind te geven van ‘wij horen altijd bij elkaar’.
 • Hoe kun je ouders ondersteunen hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang van het gezin? En hoe herken je en ouder die dit niet kan.
 • Hoe maak je een genogram en hoe werk je met een tijdlijn?
 • Hoe werk je met systeemdynamieken van het gezin in een gesprek?
 • Hoe werk je met de onveiligheid die ouders in hun communicatie bij elkaar oproepen en bij het kind?
 • Hoe werk je met de vier kindbehoeften en de tien intenties in het consult?
 • Hoe kun je werken met een innerlijk beeld van de ouders in de gesprekken?
 • Hoe creëer je rust en ruimte voor kwestbaarheid in een gesprek met ouders?
 • Welke afspraken maar je vooraf aan een traject van gesprekken?
 • Oefeningen en casuïstiek.

Lesdag 3: Insluitende houding ouders

 • Hoe versterk je het contact in een gezin via een gespreksvoering?
 • Hoe kun je ouders naar het eigen aandeel laten kijken?
 • Hoe kerken je overlevingsmechanismen bij een ouder en hoe kun je daarop reageren?
 • Hoe herken je een ‘high conflict person’ en hoe kun je dan de samenwerking in het ouderschap ondersteunen?
 • Wat zijn mogelijk effecten van de scheiding op een kind en een adolescent?
 • Wat zijn de woordeloze behoeften van een kind en adolescent bij scheiding?
 • Bewuste en onbewuste leerstrategieen van een kind;
 • Hoe neemt men de loyaliteit van een kind en adolescent waar?
 • Hoe leer je ouder insluitend en neutraal te praten over elkaar naar het kind toe?
 • Hoe kun je de ouder begeleiden in wat het kind van de ouder nodig heeft irt de overlevingsmechanismen?

Lesdag 4 Samengestelde gezin en vrijere loyaliteit

 • Hoe herken je mogelijke parentificatie en triangulatie en oudervervreemding?
 • Hoe kun je ouders helpen het loyaliteitsconflict samen op te lossen?
 • Hoe ondersteun je de ouder om een conflict met het kind op te lossen;
 • Hoe kunnen ouders het kind het gevoel geven dat het gezien wordt?
 • Hoe spelen gezinsdynamieken in het samengestelde gezin? Hoe kunnen de ouders duidelijkheid geven over plek en taak?
 • Overzicht van hoe ouders een vrijere loyaliteit creeren.
 • Casuïstiek.
 • Toetsing via eindopdracht.

Doelgroep

De training is gericht op professionals die gesprekken voeren (niet therapeutisch) met kinderen en ouders: mediators, jeugdprofessionals, ouderbegeleiders, gezinsbegeleiders.

De training is een bijscholing voor hulpverleners met minstens een HBO-vooropleiding. Vanwege de korte duur van de cursus is er geen vrijstellingsbeleid.

Kleine leergroep
Er is een kleine leergroep van 3-8 deelnemers om de vaardigheden van het begeleiden van kinderen en opvoeders zo gedegen mogelijk over te brengen. Er is dus veel aandacht voor jouw leervragen.

Praktisch

De lessen bestaan uit:

 • Lesdagen waarop we de interventies oefenen en gespreksvaardigheden. Het onderzoeken van je persoonlijke ervaringen is ook onderdeel van de training.
 • Online video's die je zelf kunt bestuderen,
 • Online meetings waarin de onderwerpen besproken worden en casuïstiek besproken wordt.

Naast de lesdagen en het consult wordt verwacht dat je in totaal 26 uren stopt in voorbereiding en thuisopdrachten.

Accreditatie voor deze cursus bij:

 • Studiepunten worden aangevraagd

In de training zit besloten:

 • 4 lesdagen in een kleine groep;
 • 4 online meetings van 1,5 uur in de avond;
 • Boek ‘Stilstaan bij Trauma’van Vivian Brouhgton
 • Reader over Opnieuw verbinden;
 • 6 vilten matjes;
 • Thee, koffie en een lunch;
 • Telefonische bespreking van de eindopdracht;
 • Certificaat;

De trainer is drs. Kita Bronda.

Deelname

Deze vierdaagse training kost € 759,- Bij betaling 6 weken voor de start, levert je dat een vroegboekkorting op van 10 %.

De deelnamekosten zijn vrijgesteld van BTW.

De cursus wordt gegeven in Utrecht, Hooghiemstraplein 78. Deze locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Link naar de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Data en aanmelden

Training Module 3 2021: 

Lesdag 1 vrijdag 29 januari
Lesdag 2: donderdag 11 februari
Lesdag 3: vrijdag 12 maart
Lesdag 4: woensdag 24 maart

De online meetings worden tussen de lessen door georganiseerd. Data worden later bekend gemaakt.

Aanmelden voor deze training

Je kunt je aanmelden voor de training via link na de data. Dan ontvang je een mail praktische informatie. Je deelname is definitief wanneer de deelnamekosten hebt voldaan. De vroegboekkorting van 10% geldt tot en met 6 weken voor de start van de training.