kindenik.nl | training.kindenik.nl

Opnieuw verbinden

Module 1 Systeemwetmatigheden, hechting en trauma

De methode ‘Opnieuw verbinden' heeft als doel de ouders te begeleiden in hoe zij een vrijere loyaliteit kunnen creëren voor het kind.

Je leert over verschillende vormen van loyaliteit, gezinsdynamieken, hechting, systeemwetmatigheden, trauma en overlevingsmechanisme. En hoe de kindbehoeften na de scheiding veranderen. Welke interventies je kunt inzetten om de ouders in een gezonde houding ten opzichte van elkaar kunt krijgen en waardoor hun kind zich vrijer voelt tussen de ouders.

Deze training is gericht op therapeuten die werken met het kind, de ouders en of het hele gezin. Het bestaat uit 2 modules

Opnieuw verbinden

De methode is gebaseerd op 4 kindbehoeften waar het kind geen of nauwelijks woorden voor heeft, en 12 intenties die de ouders in het eigen gedrag kunnen integreren. 

De kindbehoeften zijn gebaseerd op systeemwetmatigheden en hechtingsbehoeften van het kind. Kennis over trauma en overlevingsmechanisme leert je hoe de systeemwetten en hechting negatief beïnvloed kunnen worden, waardoor het systeem uit balans raakt.

Een paar factoren die meespelen voor de innerlijke balans voor het kind zijn:

 • Een kind wil niet dat de ouders elkaar afwijzen.
 • Een kind wil het gevoel ervaren dat het gezin altijd bij elkaar hoort, ook al wonen de ouders niet meer samen;
 • Het kind wil echt en genoeg gezien worden;
 • het kind wil zelf kiezen aan wie het loyaal is;
 • Het kind heeft behoefte aan houvast;
 • Het wil dat iedereen erbij hoort.
 • Het kind wil dat iedereen van het gezin zich fijn voelt.

Er is kwetsbaarheid en pijn bij alle gezinsleden van een gezin met gescheiden ouders. Voor de kinderen is de beleving anders dan die van de ouders. Het zijn vooral de ouders die iets kunnen doen om het kind weer in de vrijere loyaliteit te brengen. In de training leer je hoe je ouders kunt begeleiden in iets te doen in de relatie met hun kind, hun ex-partner, wat ze zelf kunnen doen en wat ze samen kunnen doen. Er is in relatie tot hun kind een aantal directe factoren om het kind uit het loyaliteitsconflict te houden, maar er zijn ook een paar indirecte factoren die ook ingevuld dienen te worden wil het echt gaan werken.

Verandering van kindbehoeften door de scheiding

De kindbehoefte veranderen na de scheiding. Je leert hoe je de ouders en stiefouders richting te geven in wat te doen en te laten om het kind na de scheiding weer meer in balans te brengen. Ook de ouders komen zelf meer in balans. Je helpt het kind een betere innerlijke balans te geven en opvallend gedrag verminderen. Je leert:

 • De volwassene ruimte geven voor kwetsbaarheid;
 • Kennis van en interventies van gezinsdynamieken vanuit Systemisch Werk;
 • Ouders begeleiden in loyaliteitsconflicten, parentificatie, triangulatie.
 • Werken met individuele opstellingen;
 • Interventies om hechtingspatronen te verbeteren;
 • Gedragsproblemen van het kind op te lossen;
 • Belastende dynamieken in het samengestelde gezin op te lossen;
 • Ouder en stiefouder begeleiden in wat het kan doen om het kind de vrijere loyaliteit te geven;

Programma

Lesdag 1

Systeemwetmatigheden en bedding

Theorie in online lessen

 • Wat is het doel van Opnieuw Verbinden?
 • Hoe verandert de bedding van ouders nadat ze uit elkaar zijn gegaan?
 • Waarom zijn de gedachtegoeden van  systemisch werk, hechtingspatronen en  trauma en overlevingsmechanismen relevant?
 • Wat zijn de kindbehoeften en hoe veranderen deze na de scheiding?
 • Waarom kijken we naar het familiesysteem: het gezin met gescheiden ouders, de grootouders, de stiefouder- en -kinderen;
 • Waarom willen kinderen het gevoel hebben dat het gezin altijd bij elkaar hoort? Wat kunnen de ouders daarin doen?
 • Hoe reageert een kind als de gezinsdyanmieken uit balans zijn?
 • Wat is een loyaliteitsconflict en triangulatie?

Toepassing op lesdag

 • Hoe werk je met een genogram en een tijdlijn?
 • Hoe onderzoek je de systeemdynamieken in individuele opstelling?
 • Vragen over casuïstiek van de deelnemer.

Lesdag 2

Hechting

Theorie en online lessen

 • Hechtingspatronen ouder en kind;
 • Hoe beinvloed de hechting de loyaliteit van het kind? Wat is verworven loyaliteit, parentificatie?
 • Waarom zijn hechting en trauma belangrijk?
 • Waarom is contact in het gezin van belang.
 • Hoe verbeter je de onveiligheid die ouders bij elkaar oproepen en bij het kind?
 • Wat kunnen de ouder doen om het contact te verbeteren?
 • Waarin willen kinderen gezien worden? Wat kunnen ouders doen om het kind beter te zien?

Toepassing op de lesdag

 • Hoe onderzoek je de hechting?
 • Hoe werk je met de vier kindbehoeften en de twaalf intenties in het consult?
 • Oefeningen en casuïstiek.

Lesdag 3

Kind en adolescent van gescheiden ouders

Theorie in online lessen

 • Wat zijn mogelijk effecten van de scheiding op een kind en een adolescent?
 • Wat kunnen de ouders hieraan doen-overicht?
 • Wat zijn de woordenloze behoeften van een kind en adolescent bij scheiding?
 • Bewuste en onbewuste leerstrategieen van een kind;
 • Hoe neemt men de loyaliteit van een kind en adolescent waar?
 • Hoe kun je de ouder begeleiden in wat het kind van de ouder nodig heeft irt de overlevingsmechanismen?
 • Hoe kan een ouder voorkomen dat het kind geen contact wil?

Toepassing op de lesdag

 • Hoe kun je een individuele opstelling doen met een kind en een adolesent? Zowel 1 en 2 gaan hierop in.
 • Hoe neem je loyaliteit waar in een consult en met ouders erbij?
 • Hoe kun je werken met een trauma en de overlevingsstrategie van een kind/adolescent?

Lesdag 4

Aandeel nemen, gezondere beddin creeren, vrijere loyalieit

Theorie in online lessen

 • Hoe kun je ouders laten kijken naar het aandeel?
 • Wat is het belang van verbindende houding tussen gescheiden ouders?
 • Hoe kun je ouders helpen het loyaliteitsconflict samen op te lossen?
 • Hoe werk je met een ouder zodat het kind vrij kan bewegen en vrij is van belastende systeemresonantie;
 • Hoe kunnen ouders hun kind leren conflicten beter op te lossen;
 • Hoe begeleid je een gezinsgesprek;

Toepassing op de lesdag

 • Oefeningen aandeel nemen, aandeel delen, gezinsgespek
 • Casuïstiek.
 • Toetsing via eindopdracht.

Praktisch

De lessen bestaan uit:

 • Online video's die je zelf kunt bestuderen,
 • Online meetings waarin de onderwerpen besproken worden en casuistiek besproken wordt.
 • Lesdagen waarop we de interventies oefenen, waaronder een individuele gezinsopstelling, en gespreksvaardigheden. Wat je niet leert is het begeleiden van opstellingen met representanten. Het onderzoeken van je persoonlijke ervaringen is ook onderdeel van de training.

Zelfstudie
Naast de lesdagen en het consult wordt verwacht dat je in totaal 26 uren stopt in voorbereiding en thuisopdrachten.

Studiepunten
Accreditatie voor deze cursus bij:

 • 58 studie-uren / 2,3 EC toegewezen door het SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Complementaire Gezondheidszorg)
 • 10,5 registerpunten via het Registerplein (ID nummer: 265579) voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuishouders.
 • 35 PE punten door ABvC voor de segmenten Psychosociale ondersteuning en Jeugd en jongeren.

Kleine leergroep
Er is een kleine leergroep van 3-8 deelnemers om de vaardigheden van het begeleiden van kinderen en opvoeders zo gedegen mogelijk over te brengen. Er is dus veel aandacht voor jouw leervragen.

In de training zit besloten:

 • 4 lesdagen in een kleine groep;
 • 4 online meetings van 1,5 uur in de avond;
 • Boek ‘Onrust in het kinderhart’ van Kita Bronda. Indien het nieuwe boek beschikbaar is, ontvang je deze.
 • Boek Attachment Theory According to John Bowlby and Mary Ainsworth, Andreas Krumwiede, 2001.
 • Reader;
 • 6 vilten matjes;
 • Thee, koffie en een lunch;
 • Telefonische bespreking van de eindopdracht;
 • Certificaat;

De trainer is drs. Kita Bronda.

De training is een bijscholing voor hulpverleners (therapeutische begeleiders) met minstens een HBO-vooropleiding. Vanwege de korte duur van de cursus is er geen vrijstellingsbeleid.

Deelname

Deze vierdaagse training kost € 659,- Bij betaling 6 weken voor de start, levert je dat een vroegboekkorting op van 10 %.

De deelnamekosten zijn vrijgesteld van BTW.

De cursus wordt gegeven in Utrecht, Hooghiemstraplein 78. Deze locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Link naar de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Data en aanmelden

Training Module 1 najaar 2020:  vr 18/9, di 29/9, vr 9/10, ma 2/11. De online meetings worden tussen de lessen door georganiseerd. Data worden later bekend gemaakt.

Aanmelden voor deze training

Je kunt je aanmelden voor de training via link na de data. Dan ontvang je een mail praktische informatie. Je deelname is definitief wanneer de deelnamekosten hebt voldaan. De vroegboekkorting van 10% geldt tot en met 6 weken voor de start van de training.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424

CONTACT EN VERDER

Contact

agenda

Route

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring