kindenik.nl | training.kindenik.nl

Vrijere loyaliteit voor het kind in het hele, gescheiden en samengestelde gezin

Loyaliteit vanuit systeemwetmatigheden en hechting.

Je leert over verschillende vormen van loyaliteit, gezinsdynamieken, hechting, kindbehoeften voor en na de scheiding en interventies voor kind, ouders en opvoeders.

Loyaliteit is gedrag van het kind zodat het erbij kan horen. Gezinsdynamieken kunnen uit balans raken door scheiding, ziekte en verlies van dierbaren. Welke invloed heeft dat op een kind? Hoe kun je kind en ouders begeleiden zodat er meer balans komt?

Deze training is er op gericht het kind, de ouders en opvoeders in een heel, gescheiden en samengesteld gezin te begeleiden naar meer balans voor zichzelf en contact en verbinding met elkaar.

 

Opnieuw verbinden

De methode ‘Opnieuw verbinden' heeft als doel de ouders een weg te wijzen in hoe zij een vrijere loyaliteit kunnen creëren voor het kind. Het gaat over verbinden met jezelf en de ander in het gezin. Het is gebaseerd op 6 kindbehoeften waar het kind geen of nauwelijks woorden voor heeft. Deze kindbehoeften zijn gebaseerd op systeem- en hechtingsbehoeften van het kind. Je begeleidt de ouders op hun weg met wat ze alleen en samen kunnen doen. Centraal staat Helder zien, verwerken, herstellen en opnieuw verbinden op basis van theorieën van Systemisch werk en hechtingspatronen. 

Een paar factoren die meespelen voor de innerlijke balans voor het kind zijn:

 • Een kind wil niet dat de ouders elkaar afwijzen.
 • Een kind wil het gevoel ervaren dat het gezin altijd bij elkaar hoort, ook al wonen de ouders niet meer samen;
 • Het kind wil echt en genoeg gezien worden;
 • het kind wil zelf kiezen aan wie het loyaal is;
 • Het kind heeft behoefte aan houvast;
 • Het wil dat iedereen erbij hoort.
 • Het kind wil dat iedereen van het gezin zich fijn voelt.

Er is kwetsbaarheid en pijn bij alle gezinsleden van een gezin met gescheiden ouders. Voor de kinderen is de beleving anders dan die van de ouders. Het zijn vooral de ouders die iets kunnen doen om het kind weer in de vrijere loyaliteit te brengen. In de training leer je hoe je ouders kunt begeleiden in iets te doen in de relatie met hun kind, hun ex-partner, wat ze zelf kunnen doen en wat ze samen kunnen doen. Er is in relatie tot hun kind een aantal directe factoren om het kind uit het loyaliteitsconflict te houden, maar er zijn ook een paar indirecte factoren die ook ingevuld dienen te worden wil het echt gaan werken.

Verandering door scheiding van systeem- en hechtingsdynamieken

Deze training is gericht op het kind en gezin na de scheiding weer meer in balans te brengen vanuit hechting en van de systeemwetmatigheden.  Het is gericht op de kinderen, de gescheiden ouders en de nieuwe partners. Hoe kun je het kind ondersteunen in de innerlijke balans hervinden en opvallend gedrag verminderen. En de ouders een weg wijzen meer houvast en vrijere loyaliteit. Je leert:

 • De volwassene ruimte geven voor kwetsbaarheid;
 • Kennis van en interventies van gezinsdynamieken vanuit Systemisch Werk;
 • Ouders begeleiden in loyaliteitsconflicten, parentificatie, triangulatie.
 • Werken met individuele opstellingen;
 • Interventies om hechtingspatronen te verbeteren;
 • Gedragsproblemen van het kind op te lossen;
 • Belastende dynamieken in het samengestelde gezin op te lossen;
 • Stiefouder begeleiden in wat het kan doen om het kind de vrijere loyaliteit te geven;

Programma

Lesdag 1

Systeemwetmatigheden en -dynamieken

 • Kader: Systemisch werk, hechtingspatronen en trauma en overlevingsmechanismen;
 • Bedding van de gescheiden ouders;
 • Perspectief vanuit gescheiden ouder, kind, grootouder, stiefouder en professionele opvoeder;
 • Het belang van het oorspronkelijke gezin voor het kind;
 • Invloed van plek en taak op systeemresonantie;
 • Loyaliteit bij scheiding vanuit systeemwetmatigheden;
 • Wat het met het kind doet als de ouders elkaar afwijzen;
 • Wat is het eigen proces van de ouder en wat hebben ze samen te doen?
 • Systeemdynamieken in het gescheiden en samengestelde gezin. Plek en taak van de ouder en de stiefouder.
 • Oefeningen en casuïstiek.

Lesdag 2

Hechting en loyaliteit

 • Hechtingspatronen ouder en kind;
 • Loyaliteit vanuit hechting;
 • Werken met 10 intenties als wegwijzer;
 • Loyaliteit in het gescheiden en samengestelde gezin.
 • Hoe kun je parentificatie en triangulatie verminderen;
 • Hoe begeleid je een ouder op verwerken van de verlies ervaring bij scheiding;
 • Hoe begeleid je de ouder van een afwijzende houding naar een insluitende houding?
 • Wat is oudervervreemding en ouderonthechting, hoe kun je het verminderen?
 • Oefeningen en casuïstiek.

Lesdag 3

Kind en adolescent van gescheiden ouders

 • Wat zijn de behoeften van een kind en adolescent bij scheiding, wat vertellen ze wel en niet?
 • Bewuste en onbewuste leerstrategieen van een kind;
 • Hoe geeft een ouder permissie van de andere ouder te houden;
 • Hoe kunnen gescheiden ouders ruimte geven aan de adolescent in de eigen ruimte innemen;
 • Hoe kun je de ouder begeleiden in wat het kind van de ouder nodig heeft irt de overlevingsmechanismen?
 • Hoe neemt een ouder de loyaliteit van een kind en adolescent waar?

Lesdag 4

Oplossen van opvallend gedrag bij kind van gescheiden ouders

 • Belang van verbindende houding tussen gescheiden ouders;
 • Hoe kan een ouder het eigen aandeel nemen?
 • Hoe kun je ouders helpen het loyaliteitsconflict samen op te lossen?
 • Hoe werk je met een ouder zodat het kind vrij kan bewegen en vrij is van belastende systeemresonantie;
 • Hoe kunnen ouders hun kind leren conflicten beter op te lossen;
 • Een gezinsgesprek;
 • Oefeningen en casuïstiek.
 • Toetsing via eindopdracht.

Praktisch

We oefenen meer dan de helft van de lestijd. Je leert te werken  met systemische interventies waaronder een individuele gezinsopstelling, en gespreksvaardigheden. Wat je niet leert is het begeleiden van opstellingen met representanten. Het onderzoeken van je persoonlijke ervaringen is ook onderdeel van de training.

Zelfstudie
Naast de lesdagen en het consult wordt verwacht dat je in totaal 26 uren stopt in voorbereiding en thuisopdrachten.

Studiepunten
Accreditatie voor deze cursus bij:

 • 58 studie-uren / 2,3 EC toegewezen door het SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Complementaire Gezondheidszorg)
 • 10,5 registerpunten via het Registerplein (ID nummer: 265579) voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuishouders.
 • 35 PE punten door ABvC voor de segmenten Psychosociale ondersteuning en Jeugd en jongeren.

Kleine leergroep
Er is een kleine leergroep van 2-6 deelnemers om de vaardigheden van het begeleiden van kinderen en opvoeders zo gedegen mogelijk over te brengen. Er is dus veel aandacht voor jouw leervragen.

In de training zit besloten:

 • 4 lesdagen in een kleine groep;
  e-learning;
 • Boek ‘Onrust in het kinderhart’ van Kita Bronda;
 • Boek Attachment Theory According to John Bowlby and Mary Ainsworth, Andreas Krumwiede, 2001.
 • Reader;
 • 6 vilten matjes;
 • Thee, koffie en een lunch;
 • Telefonische bespreking van de eindopdracht;
 • Certificaat;

De trainer is drs. Kita Bronda.

De training is een bijscholing voor hulpverleners (therapeutische begeleiders) met minstens een HBO-vooropleiding. Vanwege de korte duur van de cursus is er geen vrijstellingsbeleid.

Deelname

Deze vierdaagse training kost € 659,- Bij betaling 6 weken voor de start, levert je dat een vroegboekkorting op van 10 %.

De deelnamekosten zijn vrijgesteld van BTW.

De cursus wordt gegeven in Utrecht, Hooghiemstraplein 78. Deze locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Link naar de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Data en aanmelden

2020: Training module 1 Voorjaar vier lesdagen: ma 6/4, di 21/4, ma 11/5, ma 18/5
Training voorjaar is al vol

2020: Training Module 1 najaar:  vr 18/9, di 29/9, vr 9/10, ma 2/11. Aanmelden voor deze training

Je kunt je aanmelden voor de training via link na de data. Dan ontvang je een mail praktische informatie. Je deelname is definitief wanneer de deelnamekosten hebt voldaan. De vroegboekkorting van 10% geldt tot en met 6 weken voor de start van de training.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424

CONTACT EN VERDER

Contact

agenda

Route

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring