kindenik.nl | training.kindenik.nl

Vrijere loyaliteit voor kind met gescheiden ouders

module 1 en 2

Ouders willen dat de kinderen geen last hebben van hun keuze om te scheiden. Voor alle gezinsleden is het een grote verandering die gepaard gaat met een grote druk op de innerlijke veerkracht. Een scheiding brengt vrijwel altijd een fase van emotionele onbalans voor het gezin. Waarom zijn sommige kinderen wel relatief snel in een gevoel van vrijere loyaliteit na de scheiding en andere kinderen niet? De ouder kan hier voor een belangrijk deel iets zelf en samen in doen.

Methode

De methode ‘Vrijere loyaliteit voor het kind met gescheiden ouders' kent 10 aandachtspunten die ouders kunnen toepassen een vrijere loyaliteit te creëren voor het kind. Deze zijn gebaseerd op de theorieën van Systemisch werk, hechtingspatronen en het model van Frans Ruppert over trauma- en overlevingsmechanismen. Bij elk aandachtspunt volgen stappen die een gescheiden ouder zelf of samen kan doen om het kind weer in balans te brengen. De professional die werkt met kinderen en gescheiden ouders is daarbij de wegwijzer.

Een paar factoren die meespelen voor de innerlijke balans voor het kind zijn:

 • De houding van de gescheiden ouders ten opzichte van elkaar geeft meer of minder houvast;
 • Bereidheid om het belang van het gezin voor te laten gaan op het eigen belang;
 • Bereidheid om neutraal te zijn over de andere ouder naar het kind toe;
 • Bereidheid het eigen aandeel te nemen in de scheiding en in de ouderschapsrelatie.
 • Bereidheid om iedereen in te sluiten.

Er is kwetsbaarheid en pijn bij alle gezinsleden van een gezin met gescheiden ouders. Voor de kinderen is de beleving anders dan die van de ouders. Het zijn vooral de ouders die iets kunnen doen om het kind weer in de vrijere loyaliteit te brengen. In de training leer je hoe je ouders kunt begeleiden in iets te doen in de relatie met hun kind, hun ex-partner, wat ze zelf kunnen doen en wat ze samen kunnen doen. Er is in relatie tot hun kind een aantal directe factoren om het kind uit het loyaliteitsconflict te houden, maar er zijn ook een paar indirecte factoren die ook ingevuld dienen te worden wil het echt gaan werken.

Invloed van scheiding op gezinsdynamieken, hechting en het kind.

Module 1

Module één is gericht op het in balans brengen van de systeemwetmatigheden in een gezin, een gezin met gescheiden ouders en een samengesteld gezin. Daarnaast leer je hoe de hechtingspatronen kunnen aanvullen op de gezinsdymanieken. Dit draagt bij aan de innerlijke balans van het kind en draagt bij aan het verzachten van opvallend gedrag, meer houvast en vrijere loyaliteit.

 • De volwassene ruimte geven voor kwetsbaarheid;
 • Kennis van en interventies van gezinsdynamieken vanuit Systemisch Werk;
 • Ouders begeleiden in loyaliteitsconflicten, parentificatie, triangulatie.
 • Werken met individuele opstellingen;
 • Interventies om hechtingspatronen te verbeteren;
 • Gedragsproblemen van het kind op te lossen;
 • Belastende dynamieken in het samengestelde gezin op te lossen;
 • Stiefouder begeleiden in wat het kan doen om het kind de vrijere loyaliteit te geven;

De training bestaat uit vier trainingsdagen.

Ouder meer in balans, begeleiden van psychosociale problematiek in ouderschap- module 2

Module 2

Module 2 is gericht op het meer in balans brengen van de (gescheiden) ouder, het eigen aandeel te nemen in de scheiding en in de samenwerking. Dit draagt bij aan houvast en de vrijere loyaliteit van hun kind. Daarnaast leer je herkennen van trekjes van psycho-sociale problematiek (narscisme, border-line, autisme) in ouderschap en hoe dit te begeleiden in parallel ouderschap.

 • Begeleiden van de (gescheiden) ouder om weer in balans te komen, het eigen aandeel te nemen in de scheiding en de samenwerking door het overlevingsmechanisme te verzachten.
 • Interventies om het overlevingsmechanismen te verzachten;
 • Hoe om te gaan met trekjes van pycho-sociale problematiek in ouderschap: narcisme, border-line, autisme.
 • Een meerpartijdige houding als begeleider;
 • Begeleiden van ouders in parallel ouderschap.
 • Werken met individuele opstellingen.

Programma Module 1

Lesdag 1

Systeemwetmatigheden en -dynamieken

 • Kader: Systemisch werk, hechtingspatronen en trauma en overlevingsmechanismen;
 • 8 intenties voor de gescheiden ouder;
 • Perspectief vanuit gescheiden ouder, kind, grootouder, stiefouder en professionele opvoeder;
 • Het belang van het oorspronkelijke gezin voor het kind;
 • Invloed van plek en taak op systeemresonantie;
 • Loyaliteit bij scheiding vanuit systeemwetmatigheden;
 • Wat het met het kind doet als de ouders elkaar afwijzen;
 • Wat is het eigen proces van de ouder en wat hebben ze samen te doen?
 • Systeemdynamieken in het gescheiden en samengestelde gezin. Plek en taak van de ouder en de stiefouder.
 • Oefeningen en casuïstiek.

Lesdag 2

Hechting en loyaliteit

 • Hechtingspatronen ouder en kind;
 • Loyaliteit vanuit hechting;
 • Loyaliteit in het gescheiden en samengestelde gezin.
 • Hoe kun je parentificatie en triangulatie verminderen;
 • Hoe begeleid je een ouder op verwerken van de verlies ervaring bij scheiding;
 • Hoe begeleid je de ouder van een afwijzende houding naar een insluitende houding?
 • Wat is oudervervreemding en ouderonthechting, hoe kun je het verminderen?
 • Oefeningen en casuïstiek.

Lesdag 3

Kind en adolescent van gescheiden ouders

 • Wat zijn de behoeften van een kind en adolescent bij scheiding, wat vertellen ze wel en niet?
 • Bewuste en onbewuste leerstrategieen van een kind;
 • Hoe geeft een ouder permissie van de andere ouder te houden;
 • Hoe kunnen gescheiden ouders ruimte geven aan de adolescent in de eigen ruimte innemen;
 • Hoe kun je de ouder begeleiden in wat het kind van de ouder nodig heeft irt de overlevingsmechanismen?
 • Hoe neemt een ouder de loyaliteit van een kind en adolescent waar?

Lesdag 4

Oplossen van opvallend gedrag bij kind van gescheiden ouders

 • Belang van verbindende houding tussen gescheiden ouders;
 • Hoe kan een ouder het eigen aandeel nemen?
 • Hoe kun je ouders helpen het loyaliteitsconflict samen op te lossen?
 • Hoe werk je met een ouder zodat het kind vrij kan bewegen en vrij is van belastende systeemresonantie;
 • Hoe kunnen ouders hun kind leren conflicten beter op te lossen;
 • Een gezinsgesprek;
 • Oefeningen en casuïstiek.
 • Toetsing via eindopdracht.

Praktisch module 1

We oefenen meer dan de helft van de lestijd. Je leert te werken  met systemische interventies waaronder een individuele gezinsopstelling, en gespreksvaardigheden. Wat je niet leert is het begeleiden van opstellingen met representanten. Het onderzoeken van je persoonlijke ervaringen is ook onderdeel van de training.

Zelfstudie
Naast de lesdagen en het consult wordt verwacht dat je in totaal 26 uren stopt in voorbereiding en thuisopdrachten.

Studiepunten
Accreditatie voor deze cursus bij:

 • 58 studie-uren / 2,3 EC toegewezen door het SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Complementaire Gezondheidszorg)
 • 10,5 registerpunten via het Registerplein (ID nummer: 265579) voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuishouders.
 • 35 PE punten door ABvC voor de segmenten Psychosociale ondersteuning en Jeugd en jongeren.

Kleine leergroep
Er is een kleine leergroep van 2-6 deelnemers om de vaardigheden van het begeleiden van kinderen en opvoeders zo gedegen mogelijk over te brengen. Er is dus veel aandacht voor jouw leervragen.

In de training zit besloten:

 • 4 lesdagen in een kleine groep;
  e-learning;
 • Boek ‘Onrust in het kinderhart’ van Kita Bronda;
 • Boek Attachment Theory According to John Bowlby and Mary Ainsworth, Andreas Krumwiede, 2001.
 • Reader;
 • 6 vilten matjes;
 • Thee, koffie en een lunch;
 • Telefonische bespreking van de eindopdracht;
 • Certificaat;

De trainer is drs. Kita Bronda.

De training is een bijscholing voor hulpverleners (therapeutische begeleiders) met minstens een HBO-vooropleiding. Vanwege de korte duur van de cursus is er geen vrijstellingsbeleid.

Deelname-informatie module 1

Module één kost € 649,- Bij betaling 6 weken voor de start, levert je dat een vroegboekkorting op van 10 %.

De deelnamekosten zijn vrijgesteld van BTW.

De cursus wordt gegeven in Utrecht, Hooghiemstraplein 78. Deze locatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Link naar de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Data en aanmelden module 1

Data 2019: Training module 1 najaar vier lesdagen: ma 30/9, vr 11/10, ma 28/10, vr 8/11. Link  naar aanmelden

Data 2020

Training module 1 Voorjaar vier lesdagen: ma 6/4, di 21/4, ma 11/5, ma 18/5

Training Module 1 najaar:  vr 18/9, di 29/9, vr 9/10, ma 2/11.

Je kunt je aanmelden voor de training via link na de data. Dan ontvang je een mail praktische informatie. Je deelname is definitief wanneer de deelname kosten hebt voldaan. De vroegboekkorting van 10% geldt tot en met 6 weken voor de start van de training.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424

CONTACT EN VERDER

Contact

agenda

Route

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring