Opnieuw Verbinden in de complexe scheiding

Training voor professionals

Het doel van de training is gescheiden ouders te ondersteunen te groeien in hun scheiding. Ze worden bewust van hun beschermingsmechanismen, systeemdynamieken en hechtingspatronen en welke keuze ze hierin kunnen maken om te zorgen dat hun kind minder belast is met de scheiding.

Gescheiden ouders die hun strijd-houding niet loslaten, creëren complexiteit in hun samenwerking. Hiermee belasten ze hun kind door het in een loyaliteitsconflict te brengen en zich soms emotioneel onveilig te laten voelen. Dit belemmert het kind in de natuurlijke ontwikkeling. Het laat opvallend gedrag zien.

De ondersteuning is gericht op de gescheiden ouders te laten bouwen aan veiligere communicatie patronen, te leren hoe ze systeemdynamieken in balans kunnen brengen, hun beschermingsmechanismen gezonder te maken, hun eigen aandeel onderzoeken en te delen en de kindbehoeften in te vullen.

Kortom de ouders leren hoe zij hun kind het gevoel kunnen geven dat het weer kind mag zijn.

Groeimodel

Een kind heeft vier soorten emotionele behoeften. Deze veranderen nadat de ouders uit elkaar gaan. Er zijn 12 intenties die ouders kunnen integreren in hun gedrag, om invulling te geven aan de kindbehoeften.

De professional leert de ouders welke intenties hen helpen een gezonde houding ten opzichte van elkaar te hebben, waardoor hun kind zich vrijer voelt tussen de ouders.

Bekijk de video over wat je leert in de training 15 min

Hoe past de professional dit toe in het werk?

 • De professional begeleidt gescheiden ouders om te groeien van een afwijzende houding in de samenwerking naar opnieuw verbonden ouderschapspartners die hun kind het gevoel geven dat het weer gewoon kind mag zijn.
 • De professional herkent systeemdynamieken (Hellinger); hechtingspatronen (Bowlby), trauma en overlevingsmechanisme (Ruppert en Van der Kolk) en kan de ouders meenemen hierin stappen te nemen.
 • De professional doet interventies vanuit gespreksvaardigheden.
 • De professional werkt met het innerlijk beeld van de ouder en het kind om patronen van een loyaliteitsconflict, triangulatie en parentificatie op te sporen. Hij ondersteunt de ouder een andere houding aan te nemen, waardoor deze patronen voor het kind verzachten en het kind een vrijere loyaliteit ervaart.
 • De professional leert hoe de ouders in een veiliger communicatiepatroon komen waardoor hun strijd verandert in naar elkaar luisteren en rekening houden met elkaars wensen.

 • De professional ondersteunt de ouders beter om te gaan met stress in de relatie.

 • De professional herkent een conflict-oproepende ouder (‘high-conflict person’) en kan een anders te werk gaan met als doel meer rust in het gezin te creëren.
 • De professional ondersteunt de ouders om gedragsproblemen van het kind op te lossen of te verminderen.
 • De professional weet hoe je een verlag maakt voor de ouders en of jeugdinstellingen/kinderrechter.
 • De professional wijst de ouders een weg om van belastende dynamieken in het samengestelde gezin door te groeien naar meer verbinding ervaren tussen alle gezinsleden.
 • De professional ondersteunt de stiefouder om een warme band met het stiefkind op te bouwen.

Doelgroep

De training is gericht op professionals die werken met ouders en kinderen, zoals gezinstherapeuten, kindertherapeuten, leerkrachten, en bemiddelaars/mediators.

De training is een bijscholing voor professionals met minstens een HBO-vooropleiding. Vanwege de korte duur van de cursus is er geen vrijstellingsbeleid.

Programma is casusgericht

De lessen zijn casus gericht: aan de hand van casuistief wordt de theorie geleerd. De theorie kun je vooraf via video's voorbereiden.

Op de live-lesdagen worden twee lessen behandeld. op de online lesdag één les. De online lessen worden niet opgenomen.

De onderstaande thema's en vragen komen aan bod:

Lesdeel 1

 • Wat zijn kindbehoeften na de scheiding?
 • Hoe kunnen ouders groeien in hun scheiding naar meer vertrouwen en opnieuw verbinden?
 • Hoe zie je dat een kind of jongeren belast is met de complexe scheiding?

Lesdeel 2

 • Hoe herken je de systeemdynamieken als loyaliteitsconflict, parentificatie, triangulatie en ouderafwijzing/ouderverstoting?
 • Hoe neem je ouders mee om deze dynamieken om ze meer in balans te brengen?
 • Hoe geven de ouders hun kind vrijere loyaliteit?

Lesdeel 3

 • Wat zijn signalen van veilige en onveilige hechting in complexe scheiding?
 • Wat zijn signalen van opvallend gedrag van kind en jongere?
 • Hoe kun je ouders ondersteunen in sterkere hechting met de kinderen?
 • Wanneer heeft een kind een gegronde reden om een ouder af te wijzen?

Lesdeel 4

 • Hoe kun je ouders bewust maken van hun eigen reactie op stress en ze ondersteunen in zelfregulatie?
 • Hoe kun je ouders ondersteunen in veiligere communicatie met elkaar zodat ze minder spanningen bij elkaar oproepen?
 • Hoe herken je een overlevingsmechanisme, trauma en gezonde delen volgens theorie IOPT van Franz Ruppert?

Lesdeel 5

 • Hoe herken je hardnekkige reactiepatronen van een conflict-oproepend persoon (high conflict person)
 • Hoe intervenieer je als de ouders in een welles-nietes en ‘ik-heb-gelijk-houding’ vasthouden?
 • Welke opties heb je als ouders in een conflict blijven hangen?
 • Hoe herken je trekjes van narcistisch, autistisch en borderline gedrag?
 • Hoe kun je een ouder ondersteunen in omgaan met een conflictoproepende ex?
 • Wanneer adviseer je contact-arme bedding/parallel ouderschap?

Lesdeel 6

 • Wat zijn systeemdynamieken en hechting in het samengestelde gezin?
 • Waarom is de erkenning van de plek van het kind in het samengestelde gezin belangrijk en hoe doe je dat?
 • Hoe ondersteun je ouders meer verbinding te ontwikkelen in hun samengestelde gezin?
 • Wanneer is een begeleid gezinsgesprek een goede interventie en hoe begeleid je dit?
 • Hoe ondersteun je ouders in de samenwerking met jeugdinstanties.
 • Een eindopdracht ter afronding van de cursus.

Lesdeel 7

 • Wat heeft een kind van een conflictoproepende ouder nodig om in balans te komen?
 • Hoe los je een conflict tussen een ouder en kind of adolescent op? En de rol hiervan in een complexe scheiding vanuit meergenerationeel perspectief?
 • Hoe kun je de ouder begeleiden in wat het kind van de ouder nodig heeft irt de overlevingsmechanismen?

Lesdeel 8

 • Hoe richt je je traject in met hulpvragen, doelen en contact per mail en telefoon in een complexe scheiding?

 • Hoe maak je een verdiepend en gebalanceerd verslag voor de rechter en of jeugdinstantie?

Twee trainingsvormen: Live of Online

LIve: 4 live bijeenkomsten

Najaar 2023: VOL

Voorjaar 2024:

 • Lesdag 1: vr 19 april, van 10-17u
 • Lesdag 2: ma 13 mei, van 10-17u
 • Lesdag 3: vr 7 juni, van 10-17u
 • Lesdag 4: ma 24 juni, van 10-17u
 • Reserve lesdag ma 1 juli
 • Bespreking eindopdracht online op afspraak 50 min

Najaar 2024:

 • Lesdag 1: vr 11 okt, van 10-17u
 • Lesdag 2: ma 4 nov, van 10-17u
 • Lesdag 3: vr 22 nov, van 10-17u
 • Lesdag 4: ma 9 dec, van 10-17u
 • Reserve lesdag ma 16/12
 • Bespreking eindopdracht online op afspraak 50 min

Online training 2024: 8 online lessen

2024:

 • Les 1 online hele groep max 8: vr 8/5, 9.30-12.30
 • Les 2 online 2x halve groep max 4: vr 24/5, 9.30-12.30 of 13.30-16u
 • Les 3 online hele groep max 8: wo 5/6 9.30-12.30u
 • Les 4 online 2x halve groep max 4: ma 24/6 vr 24/5 9.30-12.30 of 13.30-16u
 • Les 5 online hele groep max 8: wo 4/9 9.30-12.30u
 • Les 6 online hele groep max 8: vr 20/9 9.30-12.30u
 • Les 7 online 2x halve groep max 4: ma 30/9 9.30-12.30 of 13.30-16
 • Les 8 online hele groep max 8: di 8/10 9.30-12.30u
 • Bespreking eindopdracht online op afspraak 50 min

1-1 Training

Opnieuw verbinden in de complexe scheiding

Je kunt deze training ook individueel volgen. Dit kan online of Blended (online en live). De data plannen we samen in. De kosten van deze training zijn 1349,-

Indien je interesse hebt, kun je een mail sturen via het contactformulier.

Studiepunten en -materialen

38 SKJ Studiepunten. Wanneer je de training 90% hebt gevolgd en de eindopdracht goed hebt afgerond ontvang je 38 SKJ_punten.

Naast de lesdagen ontvang je:

 • Boek ‘Opnieuw Verbinden’ van Kita Bronda, na betaling wordt het boek opgestuurd.
 • Video's en oefeningen
 • 6 vilten matjes
 • Certificaat van deelname bij 90% voltooiing van het programma.

Er is een kleine leergroep van 2-8 deelnemers om de vaardigheden van het begeleiden van kinderen en opvoeders zo gedegen mogelijk over te brengen. Er is dus veel aandacht voor jouw leervragen.

De trainer is drs. Kita Bronda.

Investering

De live en online training hebben dezelfde investering van € 649,-

Voor beide vormen geldt dat je de studiepunten ontvangt als je 90% van alle lessen heb gevolgd en de eindopdracht voldoende hebt afgerond.

De deelnamekosten zijn vrijgesteld van BTW.

Je kunt in 3 termijnen van elk 217 euro betalen.

De live-trainingsdagen worden in Utrecht gegeven. De locatie is Hooghiemstraplein 78. Deze locatie goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. De online trainingen gaan via Zoom. Daarvoor krijg je voor elke les een link gemaild.

Link naar de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Aanmelden

Indien je na deze informatie enthousiast bent geworden, kun je je aanmelden voor het programma via de onderstaande link.

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Je deelname is definitief wanneer je de deelnamekosten hebt voldaan.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424