Training Vrijere loyaliteit kind van gescheiden ouders

Wat leer je in module 1 en 2

Wat is het doel van de training?

Je werkt met ouders en kind. Samen werk je er naar toe dat de ouders de scheiding meer verwerken en weten wat ze kunnen doen zodat ze in een loyalere houding ten opzichte van elkaar komen en hierdoor vrijere loyaliteit voor het kind creeren. Het kind voelt zich vrijer tussen beiden ouders, zorgen o het gedrag verminderen of lossen op.

Hoe kom je daar?

Aan de hand van gesprekken, individuele opstellingen en wegwijzers in de vorm van 5 vragen en 15 intenties geef je de ouders een kader wat en hoe ze kunnen doen..

De 5 vragen zijn;

  • Hoe kan ik ons kind een gevoel geven dat wij altijd bij elkaar horen?
  • Zie ik jou echt en genoeg?
  • Hoe speelt mijn overlevingsmechanisme in mijn aandeel?
  • Draag ik genoeg uit dat jij mag eerst loyaal mag zijn aan jezelf?
  • Doe ik genoeg in dat het oorspronkelijke gezin van mijn kind voor gaat en dat iedereen erbij hoort?
vrijere-loyaliteit-kind-met-gescheiden-ouders-M1-M2

Wat leer je in module 1 en 2?

In module 1 leer je hoe je met de ouders kunt werken zodat ze in een loyale houding ten opzichte van elkaar komen, aspecten van de scheiding verwerken, beter zien wat het kind nodig heeft, hoe ze de loyaliteit van het kind gezond kunnen houden, hoe ze gezinsdynamieken in het oorspronkelijke gezin en het nieuwe samengestelde gezin kunnen sturen zodat er een mooie verbinding ontstaat. Je doet dit met individuele opstellingen en gesprekken. Meer info

In module 2 leer je hoe je de ouders kunt helpen meer in balans te komen en de lastige patronen van afwijzende reacties tussen de ouders kunt verzachten, zodat ze hun aandeel beter kunnen nemen en de samenwerking beter wordt. Je leert hoe je samen met de ouder de onbewuste delen als het overlevingsmechanisme, splitsing en traumadelen kunt verzachten. Dit doe je aan de hand van opstellingen met het verlangen en woorden van F. Ruppert en M.Wentink  Je leert ook hoe de ouders een weg kunt wijzen in parallel ouderschap als er psychosociale problematiek speelt in het ouderschap. Meer info