Wat zijn de leervragen op lesdag 4?

 • Wat zijn systeemdynamieken en hechting in het samengestelde gezin?
 • Waarom is de erkenning van de plek van het kind in het samengestelde gezin belangrijk en hoe doe je dat?
 • Hoe ondersteun je ouders meer verbinding te ontwikkelen in hun samengestelde gezin?
 • Wanneer is een begeleid gezinsgesprek een goede interventie en hoe begeleid je dit?
 • Hoe ondersteun je ouders in de samenwerking met jeugdinstanties.
 • Bespreken en in plannen van de eindopdracht ter afronding van de cursus.

Deze video gaat over:

 • Wat de belangrijkste stappen zijn de ouders te begeleiden om hun kind meer te ontlasten van de scheiding
 • Hoe je ouders traint in veiligere communicatie.

Voorbereiden Lesdag 4

 1. Bekijk de video's
 2. Probeer het hele boek Opnieuw Verbinden uitgelezen te hebben en neem je vragen hierover mee naar de lesdag.
 3. Beantwoord de vragen op pagina 285.
 4. Lees de documenten over de doelen/hulpvragen en de gespreksstructuur van gezamenllijke gesprekken. Stel vragen hierover op. Neem de vragen mee naar de lesdag.