Wat zijn de leervragen op lesdag 3?

 • Hoe herken je hardnekkige reactiepatronen van een conflict-oproepend persoon (high conflict person)?
 • Hoe intervenieer je als de ouders in een welles-nietes en ‘ik-heb-gelijk-houding’ vasthouden? Welke opties heb je als ouders in een conflict blijven hangen?
 • Hoe herken je trekjes van narcistisch, autistisch en borderline gedrag?
 • Hoe kun je een ouder ondersteunen in omgaan met een conflictoproepende ex?
 • Wat heeft een kind van een conflictoproepende ouder nodig om in balans te komen?
 • Hoe kun je ouders helpen het loyaliteitsconflict van hun kind samen op te lossen?
 • Wanneer adviseer je contact-arme bedding/parallel ouderschap?
 • Wat is parallel ouderschap en hoe werk je ermee met ouders?
 • Hoe los je een conflict tussen een ouder en kind of adolescent op? En de rol hiervan in een complexe scheiding vanuit meergenerationeel perspectief?
 • Hoe kun je de ouder begeleiden in wat het kind van de ouder nodig heeft irt de overlevingsmechanismen?

Hoe begeleid je gescheiden ouders om hun kind te ontlasten van hun scheding?

In deze video krijg je antwoord op de vraag welke stappen  belangrijk zijn om ouders beter te laten samenwerken en dus hun kind te ontlasten van de complexe scheiding.

Video: Hoe herken je een HCP?

In de video leer je over:

 • Hoe je een High Conflict Person herkent.
 • Wat betekent het voor een kind als het een HCP-ouder heeft?
 • Hoe kun je het kind en de ouder helpen om de strijd te verzachten bij een conflict?
 • Hoe kun je de gezondere ouder helpen om sterker te worden en het kind te ondersteunen?
 • Hoe kun je ouders, waarvan er minstens één een HCP is, begeleiden?

Voorbereiden Lesdag 3

 1. Bekijk de video's
 2. Lees in het boek Opnieuw Verbinden en probeer tot en met hoofdstuk 14 te komen. Schrijf vragen hierover op en neem deze mee naar de lesdag.
 3. Beantwoord de vragen op pagina 163 en 297.
 4. Lees de instructies voor het eindverslag en stel vragen hierover op. Neem de vragen mee naar de lesdag.
 5. Werk de oefening over het overlevingsmechnisme uit en neem dit mee naar de lesdag.