Wat zijn de leervragen op lesdag 4?

 • Wat zijn systeemdynamieken en hechting in het samengestelde gezin?
 • Waarom is de erkenning van de plek van het kind in het samengestelde gezin belangrijk en hoe doe je dat?
 • Hoe ondersteun je ouders meer verbinding te ontwikkelen in hun samengestelde gezin?
 • Wanneer is een begeleid gezinsgesprek een goede interventie en hoe begeleid je dit?
 • Hoe ondersteun je ouders in de samenwerking met jeugdinstanties.
 • Bespreken en in plannen van de eindopdracht ter afronding van de cursus.

Video:

In de video leer je over:

 • x

Voorbereiden Lesdag 4

 1. Bekijk de video's
 2. Probeer het hele boek Opnieuw Verbinden uitgelezen te hebben en neem je vragen hierover  mee naar de lesdag.
 3. Beantwoord de vragen op pagina x en x.
 4. Lees de decumenten over de doelen/hulpvragen en de gespreksstructuur van gezamenllijke gesprekken. Stel vragen hierover op. Neem de vragen mee naar de lesdag.