Wat zijn de leervragen op lesdag 2?

 • Wat is hechting volgens Bowlby en Ruppert?
 • Wat is trauma volgens Van der Kolk en Rupert?
 • Hoe ondersteun je de ouder in het realiseren van een fijnere band met het kind?
 • Hoe speelt veilige en onveilige hechting in een complexe scheiding?
 • Wanneer heeft een kind gegronde reden een ouder af te wijzen?
 • Wat zijn de drie persoonlijkheidsdelen van Ruppert?
 • Hoe herken je een overlevingmechanisme? En hoe ondersteun je de ouder om beter om te gaan met stress?
 • Hoe ondersteun je de ouder in het verbeteren van veiligere communicatiepatronen naar de andere ouder?
 • Hoe los je een conflict tussen de ouders onderling op?
 • Wat is het verschil tussen loyaliteit en aanpasgedrag vanuit een overlevingsmechanisme? Hoe herken je dat?
 • Wat zijn kenmerken van de ontwikkeling van een kind tot en met een adolescent?
 • Hoe kunnen gescheiden ouders de gezonde ontwikkeling van een adolescent stimuleren?

Video:

In de video leer je over:

 • x

Voorbereiden Lesdag 2

 1. Bekijk de video's
 2. Lees in het boek Opnieuw Verbinden en probeer tot en met hoofdstuk 8 te komen. Schrijf vragen hierover op en neem deze mee naar de lesdag.
 3. Beantwoord de vragen op pagina x en x.
 4. Lees de oefening over x

Instructie eindopdracht

Deze opdracht bestaat uit:

 1. Een proces van werken met een client/gezin vanuit het geleerde in de training Opnieuw Verbinden in de complexe scheiding.
 2. Het beschrijven van het resultaat volgens de Puzzel van Hurwitz en naar het voorbeeld van het concept-verslag.
 3. Beschrijven van een korte persoonlijke evaluatie over het proces.