Verhoog het leervermogen van de leerlingen

Ervaar je als leerkracht onrust en steeds weer dezelfde conflicten in de klas?

Heb je het idee dat een paar leerlingen zich inhouden en zich niet helemaal laten zien in de klas?

Interventies die de systeemdymanieken in de klas tot rust brengen ondersteunen om het leervermogen te verhogen en conflicten te verminderen.

Systemische interventies in de klas

Interventie om de groepsdynamiek voor je te laten werken en meer rust te krijgen zijn:

  • Systemisch kijken naar een kind;
  • Het plekkenspel voor het basisonderwijs en ‘Mijn plek’ voor het voortgezet onderwijs.

Dit draagt bij om meer veiligheid in de klas te brengen en de onderliggende dynamieken in de groep zichtbaar te maken zodat je leerlingen zich meer durven te laten zien en hun leervermogen versterkt wordt.

Het plekkkenspel

Wat is het Plekkenspel of Mijn plek?

In de klas kunnen een paar kinderen met lastig gedrag veel invloed hebben op de hele klas: er ontstaan lastige groepsprocessen en het verstoort het concentratievermogen van andere kinderen. Het zijn vaak dezelfde kinderen die onrust veroorzaken. Kinderen worden beïnvloed door verbale- en non-verbale interactie zowel op school als in het gezin. Hoe kun je als leerkracht hier meer rekening mee houden, zodat je het concentratievermogen van de leerlingen kunt verhogen?

Via het plekkenspel krijgt de leerkracht meer informatie over hoe de leerlingen zichzelf voelen in de klas. We creëren een veilige sfeer in de groep waarin kinderen op een indirecte manier de kans krijgen te vertellen hoe ze zichzelf ervaren in de klas of thuis. Wanneer ze zich meer gezien voelen door de medeleerlingen en leerkracht dan kunnen ze zich beter concentreren op de leerstof.

Wat levert het op?

School is gericht op het stimuleren van de cognitieve vermogens, dat doen we via praten, doen, nadoen en leren. Daarover is interactie tussen de leerkracht en de leerling nodig en concentratie. In de interactie spreken we het denkvermogen aan, maar er is ook veel voelbaar in de interactie. Vooral kinderen, waar de denkvermogens in ontwikkeling zijn, voelen veel in de interactie. Het is voor hun lastig om precies te benoemen wat ze voelen, omdat ze dat ook nog moeten leren. Het plekkenspel helpt hen gevoelens te benoemen.en als ze dit beter kunnen benoemen en het mag er zijn van alle leerlingen, dan voelen ze zich meer gezien. En dan kunnen ze zich beter concentreren.

Waar draagt het plekkenspel aan bij?

  • Kinderen voelen zich meer gezien door leerkracht en leerlingen;
  • Conflicten lossen eerder op;
  • Pestgedrag lost op;
  • Ze kunnen zich beter concentreren;
  • Diversiteit tussen leerlingen wordt gezien als verbinding in plaats van verschil (vooral VO).

Plekkenspel in Basisonderwijs

Het plekkenspel is dat toegepast kan worden in groep 6, 7 of 8 in het basisonderwijs. Het wordt toegepast in een tijdsblok van 1,5 tot 2 uur onderleiding van een spelleider en in samenwerking met de leerkracht. Het wordt twee tot drie keer toegepast in een klas. Daarna zullen er al veranderingen zichtbaar zijn in de klas.

Mijn plek in voortgezet onderwijs

‘Mijn plek’ wordt toegepast in een mentorgroep van een leerniveau op het middelbaar onderwijs in de leerjaren 2 tm 6. Het wordt drie-tot vier keer toegepast in een tijdblok van 1,5 tot 2 uur.

Leerlingen in het middelbaar onderwijs zijn zoekende naar hun plek in de klas, hun plek in de maatschappij. Indien hun plek in de klas moeilijk te nemen is, is ook ene plek in de maatschappij moeilijker te vinden. Mijn plek vraagt naar hoe ze zichzelf ervaren op school, thuis en in de maatschappij. We creëren een veilige sfeer, waarin alles oké is. Van daaruit worden oefeningen gedaan waarin indirect leerlingen ruimte krijgen om aan te geven hoe ze zichzelf ervaren. Ook verschillen van afkomst worden benoemd en ingesloten. ‘Mijn Plek’ is een interventie in een veilige sfeer die van verschillen verbindingen maakt.

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
Ambulant bezoek mogelijk.

E info@kindenik.nl
KvK 30199322
RBCZ 214149R
Beroepsvereniging NVPA lidnr:101686
AGB zorgverlener 94-011511
AGB praktijkcode Kind en ik 94-059231
SCAG 15958
SKJ 100019424