Intervisie Ruppert-methode voor ouders en kinderen

Voor degenen die de Module 2 bij [Kind en ik] hebben gevolgd, is er de gelegenheid om intervisie te volgen met andere deelnemers.

Het doel van de intervisie is casuïstiek inbrengen, oefenen en leren van elkaar.

Kita Bronda leidt de bijeenkomst.

Aan het begin van de bijeenkomst inventariseren we wat de behoeften zijn. Indien deze groter zijn dat we in de tijd kunnen behandelen, loten we wie wanneer aan de beurt is.

De kosten van deelname is €25,- per keer dat je meedoet.

De bijeenkomsten zijn in 2020 op

ma 30 maart 14.30 -17.30 uur

ma 5 oktober 14.30-17.30 uur

Aanmelden kan via dit contactformulier.